top of page

אימהות ואבהות: חוויה וזהות

סדרה של מחקרים שעשיתי עם תלמידות ותלמידי מחקר וחוקרות שותפות לאורך עשרות שנים, תורמים להבנת הקשר המורכב המתקיים בין חוויות וזהויות של אימהות ואבות במצבי שוליות, הדרה ודיכוי, לבין שיחים חברתיים מגדריים. בנוסף חקרנו את האופן שבו הבניות חברתיות ובייחוד מיתוסים חברתיים של אימהות ואבהות משפיעים על התערבות של אנשי מקצוע העובדים עם אבות ואימהות. 

מחקרים אלו ממוקדים בהקשרים של אלימות גברים כלפי בת זוגם, זנות, התמכרות,גירושים, טיפול בשירותי הרווחה ועוד.

מאמרים בכתבי עת שפיטים

פרל, גיא ופלד עינת. (2005). חווית אבהותם של גברים אלימים כלפי בת זוגם. חברה ורווחה, כ"ה (3), 307-340. לינק

פלד עינת ופרקר איילת. (2011). חווית האימהות של נשים שנסחרו לתעשיית המין. חברה ורווחה, 31(1), 29-59. לינק

פלד, עינת ולוין-רוטברג, טל. (2013). בין פיצול לחיבור: כיצד תופסות פקידות סעד לחוק נוער אימהות בזנותחברה ורווחה, 33(3), 445-467. לינק

בלט דודי ופלד, עינת. (2016). על פגיעה מינית של אימהות בבנות. חברה ורווחה, ל"ו (1), 13-35. לינק

סיני-גלזר, חגית ופלד, עינת. (2018). תפיסות האימהות של עובדות סוציאליות כוללניות (עובדות משפחה) במחלקות לשירותים חברתייםבטחון סוציאלי, 103, 27-46. לינק

Peled, E. (2000). Parenting by men who abuse women: Issues and dilemmas. British Journal of Social Work, 30, 25-36. https://doi.org/10.1093/bjsw/30.1.25   

Davidson-Arad, B., Peled, E. & Leichtentritt, R. D. (2008). Representations of fathers and mothers in court petitions for dependent minor status for children at risk. Children and Youth Services Review, 30, 893-907. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2007.12.016

 

Perel, G., & Peled, E., (2008). The fathering of violent men: Constriction and yearning, Violence Against Women, 14, 457-482. https://doi.org/10.1177/1077801208314846

 

Peled E., Davidson-Arad, B., & Perel, G. (2010). The mothering of women abused by their partner: An outcome evaluation of a group intervention. Research on Social Work Practice, 20, 391-402. https://doi.org/10.1177/1049731510362225

Peled, E. & Dekel, R. (2010). Excusable deficiency: Staff's perceptions of mothering in shelters for women abused by their partner. Violence Against Women, 16, 1224-1241. https://doi.org/10.1177/1077801210386775

 

Peled, E. & Barak-Gil, I. (2011). The mothering perceptions of women abused by their partner. Violence Against Women. 17(4), 457-479. https://doi.org/10.1177/1077801211404676

 

Leichtentritt, R.D., Davidson-Arad, B. & Peled, E. (2011). Construction of court petitions in cases of alternative placement of children at risk: Meaning-making strategies social workers use to shape the court decision. American Journal of Orthopsychiatry, 81 (3), 372–381. https://psycnet.apa.org/doi/10.1111/j.1939-0025.2011.01105.x

 

Peled, E., (2011). Abused women who abuse their children: A critical review of the literature, Aggression and Violent Behavior, 16, 325-330. https://doi.org/10.1016/j.avb.2011.04.007

Peled, E., Gavriel Fried, B., & Katz, N. (2012). "I've fixed things up": Paternal identity of substance-dependent fathers. Family Relations, 61, 893-908. 

https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2012.00729.x

 

Peled, E. & Levin-Rotberg, T. (2013). The perceptions of child protection officers toward mothering in prostitution. Social Service Review, 89 (1), 40-69. https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/670233

Peled, E., & Parker, A. (2013). The mothering experiences of sex-trafficked women: Between here and there. American Journal of Orthopsychiatry, 83 (4), 576-587.  https://psycnet.apa.org/doi/10.1111/ajop.12046

 

Peled, E., Gueta, K., & Sander-Almoznino, N. (2016). The experience of mothers exposed to domestic abuse of their daughters: “There’s no definition for it”. Violence Against Women, 22 (3), 1577-1596. https://doi.org/10.1177/1077801215627512

Gueta, K., Peled, E. & Sander-Almoznino, N., (2016). “I used to be an ordinary mom”: The maternal identity of mothers of women abused by an intimate partner. American Journal of Orthopsychiatry, 86(4), 456-466.  https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/ort0000128

Sinai Glazer, H., & Peled, E., (2017). The perceptions of motherhood among family  social workers in social services departments in Israel. British Journal of Social Work. 47, 1482-1499.  https://doi.org/10.1093/bjsw/bcw111

Tangir, G., Cohen, O. & Peled, E., (2017). The construction of maternal identity among non-residential mothers in Israel. Affila: Journal of Women and Social Work, 32(4), 517-530.  https://doi.org/10.1177/0886109917708967

Sinai-Glazer, H., Lipshes-Niv, M., & Peled, E. (2020). The construction of maternal identity among Israeli mothers who are welfare clients. Child and Family Social Work, 25, 28-36. https://doi.org/10.1111/cfs.12709

עבודות דוקטורט שהוגשו כחלק ממילוי הדרישות לתואר שלישי, אוניברסיטת תל אביב 

נווה, אפרת. (2007). אימהות ממרחק: חווית האימהות של אסירות כחקר מקרה. קישור

צרצור, ראודה. (2010). חווית האבהות של גברים ערבים בישראל: מהותה ודרכי עיצובה. קישור

כהן-ארקין, אריאל. (2019). הבניית זהויות הוריות בקרב הומואים שהפכו להורים באמצעות פונדקאות: התבוננות קווירית פרשנית. קישור

יער, אורית. (2020). סוביקטיביות אימהית בשינוי: חוויות של אימהות לבנות חולות בסכיזופרניה: "אינטרסובייקטיביות ומרחב האשליה".​ קישור

עבודות תזה שהוגשו כחלק ממילוי הדרישות לתואר שני, אוניברסיטת תל אביב 

פרל, גיא. (2003). חווית ההורות של גברים אלימים כלפי בנות זוגם. קישור

סנדר-אלמוזנינו, נילי. (2004). אימהות לנוכח אלימות: להיות אם לבת שסובלת מהתעללות בן-זוגה. קישור

ברק-גיל, ענבל. (2005). לברוא עולם ללא אלימות: תפישת האימהות של נשים נפגעות אלימות על ידי בני-זוגן. קישור

 

עארדה, אחלאם. (2006). חווית האימהות של נשים ערביות נפגעות אלימות הפוגעות בילדיהן. קישור

חכם, סאבינה. (2007). הזדמנות לשינוי: התנסותן של אימהות עולות מברית המועצות לשעבר החשופות לאלימות במשפחה. קישור

פרקר, איילת (2008). "דרכי לא עוברת על בית אף אחד" (מרינה צויטיבה): חווית אימהותן של נשים אשר נסחרו לתעשיית המין בישראלקישור

ח'טיב-יאסין, אימאן. (2009). זהות אימהית בקרב נערות ערביות. קישור

ירון, מיכל. (2009). הזהות האימהית של צעירות ישראליות ממוצא אתיופי. קישור

כץ, נעם. (2009). הזהות האבהית של מכורים לסמים. קישור

גלסמן, נופר. (2010). הזהות האימהית של אימהות שילדיהן משולבים במעונות הרב-תכליתיים. קישור

בלט, דודי. (2011). בלתי נראית: פגיעה מינית של אימהות בבנות. קישור

לוין-רוטברג, טל. (2011). תפיסות של פקידות סעד לחוק הנוער כלפי אימהות בזנות. קישור

לוין-פריימן, יערה. (2011). להתבגר ולהתמגדר: התהוות זהות אבהית בקרב נערים. קישור

סיני-גלזר, חגית (2011). תפיסת אימהות של עובדות סוציאליות שעובדות עם משפחות במחלקות לשירותים חברתיים. קישור

ליפשס-ניב, מאיה. (2015). הבניית זהות אימהית בקרב נשים לקוחות שירותי הרווחה. קישור

ליברמן, עדיה. (2018). "איך את": הבניית זהות אימהית וכינון עצמי ביחסיהן של אימהות לילדים בפנימיה עם סביבתן. קישור

bottom of page