top of page

 האגודה הישראלית לחקר זנות, עבודת מין וסחר במין

ייסדנו את האגודה הישראלית לחקר זנות, עבודת מין, וסחר במין בשנת 2019 מתוך שאיפה לאגד את החוקרות והחוקרים בתחום רחב ומגוון זה ולבסס פיתוח ידע וחילופי ידע כחלק מקהילה רב תחומית. מטרתה המרכזית של האגודה היא לקדם חשיבה תיאורטית, מחקר אמפירי ופיתוח התערבות שיטתית מעוגנת מחקר בתחום זה.

האגודה מקיימת כנס שנתי ופורום תלמידות מחקר. לפרטים נוספים היכנסו לאתר הפייסבוק, אתר האינטרנט ואתר היוטיוב של האגודה. אתרים אלו כוללים חומרים רבים, כגון הקלטות מכנסי האגודה, רשימה עדכנית של מחקרים בתחום שנעשו בישראל ועוד.

bottom of page