top of page

קבוצת המחקר על זנות ותשלום על מין

קבוצת המחקר על זנות ותשלום על מין החלה לפעול בשנת 2005 בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, בשיתוף תלמידות מחקר, חוקרים וחוקרות שותפים ונשות מקצוע בשדה. לאורך השנים מחקרים הרבים שעשינו היו חלוציים בהפניית האור להבטים שונים בחייהם של נשים, בני נוער וצעירים בזנות, וגברים המשלמים על מין. בעמודים הבאים תוכלו למצוא הפניות לדוחות מחקר, מאמרים ותזות של תלמידות מחקר בנושאים השונים:

 

 

 

 

מחקרינו ליוו וקידמו את הפיכת הזנות לתחום עניין מרכזי בישראל בכלל ובשירותים החברתיים בפרט. בהמשך היינו שותפים להקמת האגודה ישראלית לחקר זנות, עבודת מין וסחר במין.

bottom of page